Wielki świat owadów

www.zwalczaniechwastow.com.pl bengalski kot https://patatajek.pl/kategorie/16-akcesoria-do-czyszczenia

Badając zwierzęta na gruncie zoologii nie ograniczamy się jedynie do istot dużych i łatwo dostrzegalnych w otoczeniu. Przed chwilą była mowa o pająkach, dla których wydzielono odrębny dział zoologii. Teraz pora przyjrzeć się owadom. Zajmuje się nimi entomologia, która sama w sobie jest nauką złożoną i różnorodną. Kiedyś nazywano ją owadoznawstwem.

Entomologię dzieli się na dwie części. Ogólną – odnoszącą się między innymi do systematyki, morfologii, anatomii i fizjologii insektów oraz stosowaną – zajmującą się badaniem owadów, które wpływają na ludzką aktywność (na przykład w odniesieniu do rolnictwa czy przemysłu drzewnego). Na tym nie koniec podziałów, albowiem na przestrzeni wielu lat rozwoju tej gałęzi zoologii wyodrębniono także działy skupiające się na poszczególnych gatunkach owadów. Mamy między innymi lepidopterologię (motyle), koleopterologię (chrząszcze), odonatologię (ważki) czy też apiologię (pszczoły). To oczywiście jedynie niektóre z działów, których jest łącznie dziewięć.