Mors – zanikające tafle lodu przyczyną wymierania gatunku

zawodowe.chorobywpodrozy.com.pl

Kolejnym gatunkiem zagrożonym wyginięciem, czego przyczyny doszukuje się praktycznie tylko w ociepleniu klimatu, jest mors. Zwierzęta te zaraz po niedźwiedziach polarnych stanowią dużą grupę osobników, które pod koniec XXI wieku mogą całkowicie wyginąć. Już dzisiaj obserwuje się dość znaczne zmniejszenie populacji, a dzieje się tak ze względu na zanikanie środowiska naturalnego morsów, czyli lodu. Morsy większość swojego życia spędzają na pływających taflach lodu, ich wielkość nie musi być znaczna, ale z pewnością wytrzymała.

Niestety wskutek ocieplania się klimatu, grubość lodu zdecydowanie się zmniejsza, a co gorsza, w cieplejszych miesiącach zdarza się, że lód całkowicie zanika. Sytuacja ta przyczynia się do coraz częstszych migracji morsów, a także pojawiania się ich całych stad na stałym lądzie. Nie jest to oczywiście naturalne zjawisko, dlatego też wpływa negatywnie na zwierzęta. W konsekwencji prowadzi do wymierania słabszych osobników, jak również do zmniejszenia rozwoju populacji.