Komunikacja w świecie zwierząt

kot singapura Sklep jeździecki

Ludzie porozumiewają się ze sobą w różny sposób i jest to dla nas sprawa oczywista. Podstawowym kanałem komunikacji w przypadku naszego gatunku jest język wyrażany w postaci werbalnej lub pisemnej.

A jak sprawy te wyglądają w odniesieniu do zwierząt? Okazuje się, że nauka wcale nie ucieka od sposobów komunikowania się pozostałych gatunków zamieszkujących Ziemię. Dowodem na to jest zoosemiotyka.

To nauka traktująca o sygnałach w świecie zwierząt, wyłoniona z etologii oraz semiotyki. Skupia się na rozpoznawaniu oraz klasyfikacji sygnałów chemicznych i fizycznych, a także symboli i znaków tworzonych przez zwierzęta.

Bada formy komunikowania wśród nich, zarówno w wymiarze wewnątrz-, jak i międzygatunkowym. Poza tym ważnym obszarem zainteresowań zoosemiotyki jest ustalanie cech wspólnych i różnic pomiędzy porozumiewaniem się ludzi i zwierząt.

Co ważne, zoosemiotyka nie jest nauką samodzielną, ale interdyscyplinarną. Jako taka zalicza się jednak do gałęzi współczesnej zoologii, co wskazuje na jej bogactwo.