Komu przysługuje stypendium?

www.skoramed.pl http://www.mtlumaczenia.pl/rosyjski

Osoby studiujące bardzo często są jeszcze na utrzymaniu rodziców. Wiadomo jednak, że bardzo wiele z nich chciałoby się uniezależnić i samemu łożyć na siebie.

Jeśli praca dorywcza nie wchodzi w grę ze względu na dzienny tryb studiów oraz mnogość zajęć, zaczynają myśleć o pomocy materialnej, udzielanej przez uczelnię. Obecnie można ubiegać się o dwa rodzaje stypendiów: stypendia socjalne oraz stypendia Rektora.

Pierwszy typ jest przeznaczony dla studentów, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty, ustalonej w odpowiedniej ustawie (może ona być różna w kolejnych latach). Uczelnia ma prawo podnieść ją do 850,2 zł.

Aby ustalić dochód, sprawdza się zarobki studenta, jego partnera małżeńskiego albo rodziców czy rodzeństwa, by następnie podzielić je między wszystkich członków rodziny. O stypendium rektora mogą się natomiast ubiegać najlepsi studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci I roku studiów magisterskich, o ile rozpoczęli je w przeciągu roku od zakończenia licencjatu.

Kandydaci do tego rodzaju świadczeń muszą mieć też wysoką średnią albo szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, czy też artystyczne.