kulczyk sebastian http://www.bisnode.pl/blog/jaka-lekcja-plynie-z-afery-panamskiej/

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto mieć ją przy sobie, gdy przebywamy w państwach Unii Europejskiej albo wybieramy się do państw, które należą do EFTA, między innymi do Norwegii czy Szwajcarii. Karta ta potwierdza, że posiadamy ubezpieczenie zdrowotne i jesteśmy uprawnieni do tego, by korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie tylko na obszarze państwa, którego ubezpieczony jest mieszkańcem.

Ze świadczeń opieki medycznej podczas pobytu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej można skorzystać bez żadnych opłat na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jeśli pacjent pozostaje w stanie, który zagraża jego zdrowiu lub życiu, a planowana długość pobytu nie pozwala na powrót do ojczyzny. O tym, że świadczenie opieki medycznej jest konieczne decyduje lekarz, do którego uzbepieczony udaje się na wizytę w kraju, w którym obecnie przebywa. Jeśli zdaniem lekarza pomoc medyczna nie jest konieczna, a stan zdrowia pacjenta nie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, wówczas taki ubezpieczony jest zobowiązany do pokrycia kosztów wizyty w przychodni, szpitalu czy innej poradni specjalistycznej.