Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny

swede.pl https://unhuman.pl/pol_m_MESKIE_Kurtki-695.html

Osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i tym samym wybrały opcję dobrowolnego płacenia składek zdrowotnych są zobowiązane (podobnie zresztą jak osoby, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu) do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków swojej rodziny, którzy nie podlegają obowiązkowym świadczeniom. Co ważne, takie zgłoszenie nie skutkuje tym, że zgłaszający musi płacić dodatkowe składki zdrowotne.

Zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki lekarskiej wraz z dniem, który został określony w umowie, którą ubezpieczony zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia.W przypadku, gdy jakaś instytucja będzie wymagała okazania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, wówczas ubezpieczony dobrowolnie jest zobowiązany do okazania wspomnianej umowy i dowodu opłacenia składki za ostatni miesiąc, a członkowie rodziny dodatkowo muszą posiadać druk zgłoszeniowy ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA.